Arbetslivsmöjligheter

Spara favorit 7 aug augusti 2014

Läs mer om de möjligheter som finns till bra arbetslivsmöjligheter under utbildningen.

Praktik

Studenterna ges möjlighet till en hel termins praktik som även kan förläggas utomlands

Projektarbeten

Studenterna får genom utbildningens gång chansen att göra projektarbeten i samarbete med aktörer i turistbranschen. Detta kan exempelvis ske genom arbete med riktiga "case" på uppdrag av branschen, eller genom att studenterna presenterar något för branschen som de själva anser vara viktigt.

Fältresor

Fältresor är populära inslag i utbildningen och utgör en spännande undervisningsform där studenterna får komma ut och besöka intressanta företag och organisationer inom branschen.

Studiebesök

Genomstudiebesök på arbetsplatser inom turistbranschen får studenterna en inblick i yrkesversamma personers vardag. Det ger även en förståelse för den bredd av arbetsuppgifter som studenterna kan arbeta med efter studierna.

Gästföreläsningar

Gästföreläsningar är återkommande inslag på flera av kurserna inom programmet. Dessa tillfällen ger studenterna en förståelse för hur de teoretiska kunskaper de får tillämpas praktiskt ute i näringen.

Examensarbete

Studenterna kan välja att skriva sitt examensarbete i samarbete med någon aktör inom näringen genom att göra någon form av undersökning/utvärdering eller planera/genomföra ett mindre projekt.

Mentorprogram

Genom Mittuniversitetets övergripande mentorprogram ges studenterna möjlighet att diskutera sin framtid med en mentor från arbetslivet. Detta ger studenterna möjlighet att få en förståelse för de krav som ställs i arbetslivet och vilka kunskaper som värderas. Här kan du läsa om en av turismstudenternas erfarenheter av att delta i mentorprogrammet.

 

Turismutbildningens branschråd

Till turismutbildningen har vi sammankopplat ett branschråd med medlemmar från tunga branschorganisationer.

Läs mer om branschrådet här

Forskning

Turismforskningsinstitutet ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande.

Miun.se/etour

Jorden runt i popkulturens fotspår - Del 1