Turismstudent har fått stipendium!

En turismstudent vid Mittuniversitetet har fått stipendium för fältstudier som ska genomföras nu i höst, läs mer om detta samt ta del av handledaren och projektledaren Sandra Wall-Reinius tankar kring studierna kopplat till projektet.

Tillgängliga naturmiljöer

Sidan uppdaterades 2022-11-07