Studenterna börjar med att välja en av följande kurser:

Idrottsvetenskap AV, Optimering av idrottsprestation (15hp)
eller
Idrottsvetenskap AV, Återgång till spel och omhändertagande av skada (15hp)

Därefter kommer alla studenter att läsa samma kurser genom resten av programmet:

Idrottsvetenskap AV, Sjukdoms- och hälsoproblem inom prestationsidrott (7.5hp)
Idrottsvetenskap AV, Den unga idrottaren (7.5hp)
Idrottsvetenskap AV, Prestationsanalys och analys av data (7,5 hp)
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och idrottsorganisation (7.5hp)
Idrottsvetenskap AV, Självständigt arbete (15hp)

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2022-11-08