Kurser

Spara favorit

Innehåll

Medicinsk vetenskap AV, Reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och gynekologi, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Normal graviditet och förlossning, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Komplicerad graviditet och förlossning, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - BB/Gyn, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Förlossningsvård I, 12 hp
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Mödrahälsovård och folkhälsoarbete, 15 hp
Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Förlossningsvård II, 10,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete - sexuell och reproduktiv hälsa, 15 hp