Barnmorskeprogram, 90 hp

Spara favorit

Sedan urminnes tider har barnmorskan bistått den födande kvinnan och varit den första att hålla det nya livet i sina händer. Idag spänner världens äldsta kvinnoyrke över än fler områden och innefattar reproduktion och sexualitet i ett livscykelperspektiv. Utbildningen ger dig behörighet att ge vård, hälsoupplysning och rådgivning till gravida kvinnor under havandeskapets alla faser. Du kan även arbeta med preventivmedelsrådgivning, förberedelse för föräldraskap, barnavård och ungdomsrådgivning.

Barnmorskeprogrammet ger dig en bra grund att självständigt verka inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Du läser heltid under tre terminer på distans, vilket innebär undervisning på campus, enskilda studier och grupparbeten, men också verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under termin 1 läser du enbart teoretiska kurser som anatomi, fysiologi, gynekologi, kvinnors hälsa, barnmorskans profession samt normal och komplicerad förlossning. Vetenskaplig teori och metod löper genom hela utbildningen.

Teorikurserna omfattar 7,5 hp och inleds med 4-5 dagars föreläsningar. Metodträning och simulering görs på kliniskt träningscentrum, Sundsvalls Sjukhus. Tre fältstudiedagar inom mödravård, förlossning och eftervård ingår i den första terminen. VFU startar termin 2 och omfattar totalt 30 veckor med placering på barnmorskemottagning, gynekologisk avdelning, BB och förlossningsavdelning. Praktikplatserna är förlagda till norrlandslänen och innebär alltid en eller flera placeringar utanför studieorten/hemorten. Under hela utbildningstiden ska du under handledning aktivt medverka i omvårdnaden av minst 100 kvinnor i förlossningsarbetet och bistå vid minst 50 förlossningar.

Inom barnmorskeprogrammet medverkar flera forskande barnmorskor och du kan få ta del av olika forskningsprojekt i ditt examensarbete.

Efter slutförd utbildning ansöker du om barnmorskeexamen och därefter kan Socialstyrelsen utfärda legitimation. Legitimationen gäller både nationellt och internationellt.

Sammankomster

Föreläsningar och träffar sker på Campus Sundsvall, cirka 45 dagar under utbildningstiden med flest tillfällen under termin 1. Sammankomsterna innebär huvudsakligen föreläsningar men kurserna innehåller också examinationer av studieuppgifter, tentamina och metodträning.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval

Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Examen efter genomförda studier

Barnmorskeexamen
Barnmorskeexamen
som översätts till
Postgraduate Diploma in Midwifery

Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Barnmorskor arbetar med mödrahälsovård, vård i samband med förlossning, gynekologisk hälso- och sjukvård. Information och förskrivning av preventivmedel samt rådgivning om sex och samlevnad ingår. Till uppgifterna hör även gynekologiska hälsokontroller samt information och rådgivning till kvinnor i speciella hälsofrågor.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...