Utbildningen ges i samarbete med Högskolan i Halmstad (HH).

År 1
Termin 1
Folkhälsovetenskap, Introduktion GR (A), 15 hp (HH)
Folkhälsovetenskap, Kost, fysisk aktivitet och hälsa GR (A), 15 hp (HH)

Termin 2
Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap, Folkhälsoarbete GR (A), 15 hp (HH)

ÅR 2
Termin 3
Genus, demokrati och media GR (B), 7,5 hp (HH)
Folkhälsovetenskap, Att planera och genomföra hälsofrämjande insatser GR (B), 7,5 hp (HH)
Folkhälsovetenskap, Att utvärdera hälsofrämjande insatser GR (B), 7,5 hp (HH)
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp

Termin 4
Folkhälsovetenskap, Hälsa ur ett globalt perspektiv GR (B), 15 hp (HH)
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

ÅR 3
Termin 5
Folkhälsovetenskap GR (B), Självständigt arbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Praktik, 15 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp

Termin 6
Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
- Självständigt arbete, 15 hp

Under programmets gång finns möjligheter att i samråd med programansvarig förlägga vissa kurser utomlands. Detta gäller kurserna Folkhälsovetenskap GR (B), Praktik, 15 hp samt Minor Field Studies i kursen Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp. Studenten initierar utlandsvistelsen och kan söka råd och stöd från International Relations Office (IRO). Möjlighet att söka stipendium finns.

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2017-11-03