Kurser

Spara favorit

Utbildningen ges i samarbete med Högskolan i Halmstad (HH).

År 1
Termin 1
Folkhälsovetenskap GR (A), Introduktion, 15 hp (HH)
Folkhälsovetenskap GR (A), Kost, fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp (HH)

Termin 2
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Folkhälsoarbete, 15 hp (HH)
Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

ÅR 2
Termin 3
Genus, demokrati och media GR (B), 7,5 hp (HH)
Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsofrämjande strategier, 15 hp (HH)
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp

Termin 4
Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsa ur ett globalt perspektiv, 15 hp (HH)
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Uppsats, 7,5 hp

ÅR 3
Termin 5
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Praktik, 15 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp
alternativt
Utlandsstudier 30 hp. Kurser i annat land väljs i samråd med programansvarig.

Termin 6
Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp inklusive självständigt arbete 15 hp