Bli en del av vårt forskarteam! Det forskningsförberedande mastersprogrammet med inriktning Turism bedrivs tillsammans med forskare vid ETOUR – Sveriges största miljö för forskning inom turism. Forskningen vid Etour har 20 års erfarenhet av att utveckla och kommunicera kunskap om turism och resande.

MI7A9829.jpg

Utbildning i turism på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning ges vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT).

Läs mer om forskningsprojekt vid ETOUR

Det forskningsförberedande programmet ger dig fördjupade kunskaper inom turism genom att du får planera och genomföra ett forskningsprojekt tillsammans med en senior forskare samt eventuella externa partners. Utbildningsprogrammet ges på heltid under två år och består till stor del av ditt handledda forskningsarbete där du ingår i en forskargrupp. Samtidigt läser du kurser med andra program på avancerad nivå.

Behörighet

Du är behörig om du har en kandidatexamen om minst 180 hp inom ett relevant område, exempelvis turismvetenskap, kulturgeografi eller annat samhällsvetenskapligt ämne, samt har Engelska kurs 6/engelska från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

I urvalet av sökande läggs stor vikt vid kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom forskningsprojektet, din analytiska förmåga, din förmåga att uttrycka dig skriftligt på engelska, din förmåga att arbeta självständigt och i grupp, samt  vetenskaplig kvalité på tidigare självständiga arbeten. Vid ansökan ska du skriva ett personligt ansökningsbrev. Ett urval kallas därefter på intervju.

Kontaktperson: Sandra Wall Reinius, sandra.wall-reinius@miun.se

Mer information om forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, utbildningsplan och kurser för inriktningen turism samt länk till ansökan

IN ENGLISH!