Bli en del av vårt forskarteam! Det forskningsförberedande mastersprogrammet med inriktning Turism bedrivs tillsammans med forskare vid ETOUR – Sveriges största miljö för forskning inom turism. Forskningen vid Etour har 20 års erfarenhet av att utveckla och kommunicera kunskap om turism och resande.

Medarbetare på ETOUR

Sidan uppdaterades 2019-11-06