Inriktning idrottsvetenskap:
Valfria kurser GR/AV, 30 hp, med inriktning lämplig för den individuella studentens ämnesval
Idrottsvetenskap AV, Utveckling av teori och experiment, 15, hp
Idrottsvetenskap AV, Forskningsverktyg och metodologi, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Projekt I, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Projekt II, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

Inriktning Socialt arbete:
Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Socialt arbete AV, Forskningsöversikt, 7,5 hp
Socialt arbete AV, Forskningsmetod, 7,5 hp
Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 15 hp
Socialt arbete AV, Projekt I, 15 hp
Socialt arbete AV, Projekt II, 15 hp
Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 30 hp

Inriktning Turism:
Valbara kurser GR/AV Turismvetenskap/Kulturgeografi, 30 hp
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp
Turismvetenskap/Kulturgeografi AV, Projekt I, 15 hp
Turismvetenskap/Kulturgeografi AV, Projekt II, 30 hp
Turismvetenskap/Kulturgeografi AV, Självständigt arbete, 30 hp

Sidan uppdaterades 2018-05-15