Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, 120 hp

Spara favorit

Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete.

Det här forskningsförberedande programmet riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och färdigheter i att planera och genomföra olika forskningsprojekt. Som student planerar och driver du ett större sammanhängande projekt i samarbete med seniora forskare.

Programmet har tre inriktningar – idrottsvetenskap, socialt arbete och turism. Forskningen inom idrottsvetenskap har fokus på tre områden: träning och prestation inom elitidrott, omgivningsfysiologi och fysisk aktivitet och hälsa. Innan ansökan bör du ha kontaktat en tänkbar handledare.
Forskningen inom socialt arbete är inriktad mot frågor som rör mänskliga rättigheter, social rättvisa och det sociala arbetets globala och glokala utmaningar.
Forskning inom turism har fokus på forskningsområdena: naturbaserad turism, informationsteknologi och turism, destinationer och turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik.

Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och engagerat inom ett projekt som väljs tillsammans med din handledare inom ett forskningsfält som bedrivs på Institutionen för hälsovetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete och Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism. Utbildningen består dels av kurser på avancerad nivå, dels ett större individuellt projektarbete som avslutas med en skriftlig och muntlig presentation av ditt projekt.

Sammankomster

Du förväntas genomföra dina studier på heltid vid institutionen, om inte annat överenskommits. En del av arbetet kan förläggas utanför campus om projektet medger det.

Behörighet

• Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

• Inriktningsspecifika krav:

- Idrottsvetenskap Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp inom idrottsvetenskap, fysiologi, medicin, biologi, eller motsvarande.
- Socialt arbete Avlagd kandidatexamen i socialt arbete om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp.
- Turism Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom turismvetenskap, kulturgeografi eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

• Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning, vetenskaplig kvalité och analytisk förmåga. Detta behörighetskrav bedöms utifrån en sammanvägning av:
1. personligt brev innehållande:
a) kort redogörelse av vald projektinriktning (dvs vilket forskningstema/forskningsprojekt som den sökande är intresserad av)
b) motivera intresset till vald projektinriktning
c) beskriv meriter/erfarenheter relevanta för projektinriktningen

2. tidigare självständigt skriftligt arbete
3. intervju

Urval

.Idrottsvetenskap/Sport Science:
Ansökningsbrevet ska skickas som pdf per e-mail till programansvarige Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.se
This material should be sent as PDF by e-mail to the Head of Programme Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.seTurism/Tourism:
Ansökningsbrevet ska skickas som pdf per e-mail till programansvarige Sandra Wall-Reinus, sandra.wall-reinus@miun.se
This material should be sent at Pdf by e-mail to the Head of Programme Sandra Wall-Reinus, sandra.wall-reinus@miun.se

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Examensbenämningen för respektive inriktning är följande:

Idrottsvetenskap:
Masterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Sport Science

Socialt arbete:
Masterexamen med huvudområdet socialt arbete
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Social Work

Masterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

För att bli forskare krävs att du efter utbildningen går en forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

Kontakt etableras under utbildningstiden med en eller flera forskningsmiljöer.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du kan påver...