Jag jobbar som huvudansvarig testledare på Nationellt Vintersportcentrum

Spara favorit

Varför valde du att plugga Idrottsvetenskap?

Jag valde att söka idrottsvetenskap då jag var aktiv längdåkare på den tiden och alltid har tyckt att idrott är väldigt intressant. Målet med utbildningen för mig var därför dels att lära mig mer om mitt eget idrottande och dels att ge mig kunskapen att kunna jobba med idrott i framtiden.

Hur var det att plugga Idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet?

Att kombinera idrott och studier gick förhållandevis bra då det ofta fanns tid för träning, i övrigt var programmet ganska nytt i sin utformning vilket gjorde att vissa kurser kunde kännas mer eller mindre relevanta. Känslan är att det Idrottsvetenskapliga programmet nu är bättre utformat och att de studenter som går idag får ut en mer gedigen utbildning och bättre framtidsutsikter än vi hade på min tid.

Vad gör du idag?

Jag jobbar som huvudansvarig testledare på Nationellt Vintersportcentrum (NVC) vilket komiskt nog är det jag svarade på skämt att man kunde göra när folk undrade vad man kunde bli av min utbildning. Jag trodde nog inte riktigt då att jag skulle få den möjligheten men genom att göra min C-uppsats på NVC och sen hoppa in i diverse uppdrag åt dem fick jag till slut ett erbjudande om en deltidstjänst vilken till slut utvecklades till en tillsvidareanställning.

Har du något råd till de som ska välja utbildning?

Välj något som du verkligen känner att du skulle kunna tycka om att jobba med och ta sen de tillfällen som ges för att komma in i det verkliga arbetslivet då kontaktnäten i slutändan oftast är det som ger de stora möjligheterna.

Nämn tre faktorer som bidrar till att du trivs i Östersund!

För min del handlar det mycket om närheten till naturen och träningsmöjligheterna som i mångt och mycket är fantastiska. Utöver detta tycker jag det är en "lagom" stor stad med det mesta man behöver samt en överlag hälsointresserad och avslappnad befolkning.