Fysisk aktivitet och idrott för individer med funktionsnedsättning är mitt intresseområde

Helena Nordén

Kommer från: Östersund
Pluggade: Idrottsvetenskap 2015-2018
Studieort: Östersund

Varför valde du att plugga Idrottsvetenskap?

Jag ville göra någonting nytt efter att ha jobbat som sportjournalist och redigerare i många år. Eftersom jag levt med idrott under hela mitt liv, inte bara som aktiv utan även i mitt arbete, så ville jag därför inte släppa den världen, det kändes självklart att välja något med idrott och fysisk aktivitet i fokus. Jag kikade på de kurser som programmet innehöll och tyckte att det passade mig, utbildningen är bred och teori blandat med praktiska moment tilltalade mig. Jag valde efter det jag är mest intresserad av helt enkelt.

Hur var det att plugga Idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet?

Det var en otroligt rolig men samtidigt utmanande tid eftersom utbildningen bitvis kan vara väldigt krävande. Det är mycket teori som ska läras in och efter hand byggas på för att man ska kunna få en förståelse för hela kroppens funktioner i de praktiska momenten. Tillgången till studentlabbet och gymmet var en otrolig fördel för att själv kunna öva på att omsätta teori till praktik. Vi var inte så många i min klass vilket gjorde att vi hade en väldigt bra gemenskap. Vi kunde dra nytta av varandras kunskaper och plugga tillsammans både inför teoretiska och praktiska tentor. Programmet har också mycket kompetenta lärare som man kommer nära och som stöttar studenterna på ett bra sätt under hela utbildningen.

Vad gör du idag?

Just nu jobbar jag som projektassistent vid avdelningen för Hälsovetenskap/Nationellt Vintersportcentrum på Mittuniversitetet. Jag jobbar bland annat med ett projekt som riktar sig mot fysisk aktivitet och hälsa för individer med utvecklingsstörning, något jag även skrev mitt examensarbete om.

Har du något råd till de som ska välja utbildning?

Välj något som du verkligen är intresserad av eller brinner för, inte bara eftersom utbildningen ska leda till ett arbete som du kanske ska ha resten av livet, utan också för att det krävs verkligt intresse för att fixa universitetsstudier. Det därför alltid bra att ha ett mål med utbildningen redan innan man börjar, att man har någon känsla för vad man vill göra när man tagit sin examen. Samtidigt får man inte vara rädd för att byta mål under utbildningens gång, för intresseområden kan ändras. Ha ett mål, men lås inte fast dig vid det. Jag bytte mitt inledande fokus på prestationsidrott till att inrikta mig på fysisk aktivitet och hälsa redan innan första året var slut.

Vad gjorde du under praktiken?

Jag gjorde båda mina praktikperioder hos Jämtland/Härjedalens Parasportförbund, eftersom det var där mitt intresse låg. Fysisk aktivitet och idrott för individer med någon form av funktionsnedsättning och deras möjligheter och förutsättningar för att ha chansen till ett aktivt liv. Jag fick lära mig otroligt mycket och på nära håll få en inblick i vilka svårigheter det kan finnas för barn och unga med funktionsnedsättningar som inget hellre vill än att få chansen att idrotta. Men också vilka möjligheter som finns i dag och det arbete som görs för att integrera sporter för funktionsnedsatta i deras respektive specialförbund. Simmarna ska tillhöra simförbundet, fotbollsspelarna ska tillhöra fotbollsförbundet och inte Parasportförbundet, precis som det egentligen ska vara. Praktikperioderna var också ett ypperligt tillfälle att skaffa lärdomar och kontakter inför mitt examensarbete.