Ska snart påbörja sina forskningsstudier

Mirko Mandic´, forskningsassistent på KI

Kommer från: Götene
Pluggade: Idrottsvetenskapligt program 2011-2014.
Studieort: Östersund

Varför valde du att plugga Idrottsvetenskap?

När jag sökte till programmet ville jag bli PT, det är ganska roligt när jag tänker tillbaka på det och ser var jag istället hamnade. Det bottnar nog som för många andra i ett stort intresse för idrott och fysiologi. Att jag valde Östersund berodde främst på den unika möjligheten att vara nära verksamheten vid Nationellt Vintersportcentrum samt att vi som studenter hade tillgång till eget laboratorium och gym.

Hur var det att plugga Idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet?

De 3 åren som jag spenderade i Östersund och på det idrottsvetenskapliga programmet var en fantastisk period i mitt liv. Jag fick vänner för livet genom skolan och på ett professionellt plan fick jag möjligheten att utvecklas åt det håll som jag ville. I och med tillgången till studentlabbet fanns möjligheten att lära sig alla de metoder som krävs för att kunna komma vidare inom vårt yrkesområde, oavsett om man väljer den mer praktiska vägen (tränare) eller akademiska (forskning).

Vad gör du idag?

Jag tog i somras min masterexamen i idrottsfysiologi och medicin från Örebro Universitet. Just nu jobbar jag som forskningsassistent på Karolinska Institutet och ska snart påbörja mina forskarstudier.

Vad har du för nytta av din utbildning i ditt arbete?

Störst nytta har jag av den nyfikenhet som utbildningen väckte hos mig, att hela tiden vilja lära sig mer. Sen är det klart jag har nytta av de kurser jag läste också, främst de som är mer inriktade mot vetenskap/forskning som gjorde mig väl förbered för den masterutbildning jag läste efter min kandidatexamen.

Har du något råd till de som ska välja utbildning?

Ha ett mål med din utbildning och en preliminär plan på vad du ska göra efter examen. Men var öppen för förändring, dina intressen och mål kan komma att förändras under utbildningens gång. Nöj dig inte med informationen du får genom kurser och lärare, var vetgirig. Knyt kontakter, så många du kan, det är A och O för att senare kunna avancera till det jobb som lockar mest.

Vad gjorde du under praktiken?

Jag hjälpte jag ett test- och träningsföretag att standardisera och validera deras utrustning samt testprotokoll.

Läs mer om Idrottsvetenskapligt program