Kurser

Spara favorit

Årskurs 1
Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp
Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp
Kinesiologi - rörelselära, 7,5 hp
Träningslära I, 7,5 hp
Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp

Årskurs 2
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Testmetodik, 7,5 hp
Träningslära II, 7,5 hp
Idrottspsykologi I, 15 hp
Nutrition med inriktning mot idrott, 7,5 hp
Praktiskt ledarskap, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning mot vald profil, 7,5 hp

Årskurs 3
Idrottspsykologi II, 15 hp
Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin, 15 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.