Programmet består av gemensamma kurser de tre första terminerna. Under inledningen av termin 3 väljs inriktning för programmet.

År 1
Höstterminen
- Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp
- Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi 15 hp
- Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp

Vårterminen
- Psykologi GR (A), Idrottspsykologi – grundläggande psykologiska processer, 7,5 hp
- Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära, 7,5 hp
- Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi och grundläggande träningslära, 15 hp

År 2
Höstterminen
- Psykologi GR (A), Idrottspsykologi – socialpsykologiska perspektiv, 7,5 hp
- Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik och evidensbaserad träningslära, 15 hp
- Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp

Vårterminen
Under fjärde terminen väljs en inriktning i Tränarskap eller Hälsa. Då finns också möjlighet till valbara kurser inom universitetet eller ett nationellt/internationellt utbyte under hel termin eller delar av termin.

Inriktning Tränarskap
- Idrottsvetenskap GR (B), Ledarskap och lärande inom idrotten, 15 hp
- Psykologi GR (A), Tillämpad idrottspsykologi, 15 hp

Inriktning Hälsa
- Idrottsvetenskap GR (B), Mätmetodik för utvärdering av fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp
- Folkhälsovetenskap GR (A), 7,5 hp
- Psykologi GR (A), Tillämpad idrottspsykologi, 15 hp

År 3
Under tredje året sker en specialisering inom vald inriktning och innefattar också ett självständigt arbete/kandidatuppsats om 15 hp. Stor vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Detta sker bland annat genom att studenter ges möjlighet till projektarbeten, samt praktik inom vald inriktning. Gästföreläsare från idrottsrörelsen samt hälsoutvecklare inom privata och offentliga samhällssektorer är ett inslag under det tredje året.

Inriktning Tränarskap
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott och prestation, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (C), Prestationsutveckling, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära i praktiken, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp

Inriktning Hälsa
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott och hälsa, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (C), Promotion av fysisk aktivitet och hälsa, 7,5hp
Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära i praktiken, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2016-08-05