Årskurs 1
Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp
Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp
Kinesiologi - rörelselära, 7,5 hp
Träningslära I, 7,5 hp
Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp

Årskurs 2
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Testmetodik, 7,5 hp
Träningslära II, 7,5 hp
Idrottspsykologi I, 15 hp
Nutrition med inriktning mot idrott, 7,5 hp
Praktiskt ledarskap, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning mot vald profil, 7,5 hp

Årskurs 3
Idrottspsykologi II, 15 hp
Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin, 15 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp