Kurserna beskrivna nedan är obligatoriska för magisterutbildningen. Det individuella vetenskapliga arbetet/självständiga arbetet ska genomföras inom området hälsovetenskap med inriktning arbetsliv.

Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Ledarskap och hållbar arbetsmiljö, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Examensarbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2020-11-02