Folksamling på en stadsgata

Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap, 60 hp

En utbildning inom folkhälsovetenskap gör dig attraktiv för alla delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja hälsan och förebygga ohälsa i befolkningen. Denna distansutbildning på halvfart, utan campusträffar, ger dig möjligheten att läsa folkhälsovetenskap på avancerad nivå utan att behöva flytta.

Höstterminen 2024

room Distans
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 50%
  • Antal platser: 30
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2951

Sista anmälan: 15 april 2024

Om programmet

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta strategiskt med att främja en hållbar hälsoutveckling i befolkningen. Programmet ger dig en kvalificerad utbildning som leder fram till magisterexamen inom huvudområdet folkhälsovetenskap.

I utbildningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att självständigt planera och genomföra utvecklings- och forskningsarbete utifrån jämlikhets- och hållbarhetsperspektiv. Du skall tillägna dig en fördjupad förståelse för hälsans bestämningsfaktorer med målsättningen att skapa en god och jämlik hälsa i befolkningen. Globala, nationella, regionala och lokala perspektiv ingår.

Genomgående ska du som student i programmet tillägna dig ett tvär- och mångvetenskapligt förhållningssätt till ämnets verksamhets- och forskningsfrågor. Utbildningen ger dig också kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder relevanta för forskning inom ämnet.

Kurserna ges på halvfart, vilket innebär att du måste reservera 20 timmar i veckan för studier.

Om du tidigare har läst kurser på avancerad nivå inom huvudområdet folkhälsovetenskap om minst 30 hp kan du ansöka om antagning till senare del av programmet. Ansökan görs via antagning.se och mer information finns på:
www.miun.se/utbildning/antagning/ansokan-om-antagning-till-senare-del-av-program/

Efter avslutad magisterutbildning är du väl rustad för att möta det föränderliga samhällets folkhälsoutmaningar samt att planera och driva hållbara utvecklingsarbeten. Magisterutbildningen ger en god grund för fortsatta studier i ett mastersprogram eller fördjupade studier på forskarnivå.

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges på distans utan fysiska träffar på campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Onlinesammankomster kan förekomma. Programmet förutsätter tillgång till dator/platta med internetuppkoppling samt ett headset.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, omvårdnad, rehabiliteringsvetenskap eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga huvudområden, alternativt en lärarexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i något av dessa huvudområden.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Public Health Science

Förledet Filosofie kan erhållas beroende på vilka kurser som ingår i tidigare grundexamen.

Efter utbildningen

Som folkhälsovetare arbetar du med att främja hälsa i befolkningen genom att utveckla insatser i olika komplexa miljöer. Efter utbildningen är du förberedd att möta samhällets behov av arbete med att främja hälsa och att förebygga ohälsa genom planering, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete. Du kan arbeta som folkhälsoplanerare, - samordnare, - strateg och - utredare inom ett brett arbetsfält; kommun, region, myndigheter, konsultföretag, frivilligorganisationer och internationellt biståndsarbete. Arbetsområdet är dock inte begränsat till ovanstående tjänstetitlar, utbildningen ger också goda förutsättningar att arbeta inom till exempel hållbarhetsområdet och Agenda 2030.

Arbetslivskontakt

I utbildningens olika kurser tas upp hur olika former av folkhälsoarbete bedrivs i praktiken.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-09