Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsa och hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Global folkhälsa, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2018-11-26