psykiskhälsa.jpg

Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap, 60 hp

Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner, som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras.

  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Obligatoriska träffar: Nej
  • Antal platser: 30
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-N2111

Sista anmälan: 15 april 2020

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i teori och metod samt ämnesfördjupning inom valt område. Samverkan sker med Högskolan i Gävle. Kursutvecklingen har stöttats av SNH (Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning).

Programmet tas upp olika aspekter av hälsa, folkhälsoarbete samt vetenskapliga teorier och metoder. Modeller för planering, implementering och utvärdering av folkhälsoarbete ingår.

Sammankomster

Utbildningen ges på distans utan fysiska träffar på campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Online sammankomster kan förekomma. Programmet förutsätter tillgång till dator/platta med internetuppkoppling samt ett headset.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, omvårdnad, rehabiliteringsvetenskap eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga huvudområden, alternativt en lärarexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i något av dessa huvudområden.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap översatt till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Public Health Science. Förledet Filosofie kan erhållas beroende på vilka kurser som ingår i tidigare grundexamen.

Efter utbildningen

Efter avslutat magisterprogram i folkhälsovetenskap är du väl rustad att ansvara och driva förändrings-, utvärderings- och utvecklingsarbete samt bidra till forskningsbaserad verksamhet inom folkhälsoområdet.

Arbetslivskontakt

I utbildningens olika ämneskurser tas upp hur olika former av folkhälsoarbete bedrivs i praktiken.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00