Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott | miun.se
Elitgym, NVC, styrketräning, Åsa Lif

Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott, 60 hp

Dagens idrott är under ständig utveckling med olika faktorer som förbättrar prestation, utvecklar träningsmetoder och ledarskap samt förebygger skador. Denna utveckling har ökat idrottens behov av forskningsbaserad kompetens. Programmet ger dig en bra grund för att kunna arbeta mer effektivt med elitidrott och/eller till fortsatta studier inom det idrottsvetenskapliga fältet.

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 15
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-N4241

Sista anmälan: 19 april 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 15
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-N4231

Sista anmälan: 19 april 2022

Om programmet

Programmet ges på hel- och halvfart på avancerad nivå med fokus på prestationsanalys, sportfysiologi, elitträning och coaching/ledarskap inom ämnesområdet idrottsvetenskap. Programmet ger dig möjlighet att utveckla och använda teoretisk och praktisk kunskap för att hantera olika situationer som kan uppkomma inom idrotten, både på amatör- och elitnivå.
Programmet innehåller ett antal områden som relaterar till olika typer av verksamhet inom nationella och internationella idrottsorganisationer. I utbildningen ingår vetenskaplig teori och metodik samt ett individuellt forskningsprojekt. De teoretiska delarna inom programmet ges huvudsakligen online, men programmet innehåller sju obligatoriska träffar/seminarier på Campus Östersund.
Programmet är ett samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskap (Idrottsvetenskapliga programmet) och forskningscentrumet Nationellt Vintersportcentrum (NVC). Vissa programmoment kan komma att förläggas till andra platser/orter, såsom NVC, Östersunds Skidstadion eller Åre Nationalarena. Undervisningen sker på engelska.

Undervisningens upplägg

Tre obligatoriska träffar/seminarier på Campus Östersund.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, eller fysioterapi.

Eller

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i annat huvudområde och sammanlagt minst 60 hp inom något/några av områdena idrottsfysiologi, testmetodik inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching/ledarskap, idrottsnutrition, idrottsmedicin och träningslära.

Och
Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sports Science

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-11-30