Kurser | miun.se
Kurserna nedan är obligatoriska för magisterprogrammet.

Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och Prestationsanalys, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Coachning, ledarskap och organisation, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Examensarbete för magisternivå, 30 hp

Det individuella vetenskapliga arbetet ska genomföras inom det idrottsvetenskapliga området.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2016-10-12