Kurser

Spara favorit

Kurserna nedan är obligatoriska för magisterprogrammet.

Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och Prestationsanalys, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II, 7,5 hp
Psykologi/Sociologi AV, Coachning, ledarskap och organisation, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i Idrottsvetenskap, 30 hp (inklusive självständigt arbete)

Det individuella vetenskapliga arbetet ska genomföras inom det idrottsvetenskapliga området.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.