Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott, 60 hp

Spara favorit

Dagens idrott är under ständig utveckling med olika faktorer som förbättrar prestation, utvecklar träningsmetoder och ledarskap samt förebygger skador. Denna utveckling har ökat idrottens behov av forskningsbaserad kompetens. Programmet ger dig en bra grund för att kunna arbeta mer effektivt med elitidrott och/eller till fortsatta studier inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Programmet ges på avancerad nivå (halvfart) med fokus på prestationsanalys, sportfysiologi, elitträning och coaching/ledarskap inom ämnesområdet idrottsvetenskap. Programmet ger dig möjlighet att utveckla och använda teoretisk och praktisk kunskap för att hantera olika situationer som kan uppkomma inom idrotten, både på amatör- och elitnivå. Programmet innehåller ett antal områden som relaterar till olika typer av verksamhet inom nationella och internationella idrottsorganisationer. I utbildningen ingår vetenskaplig teori och metodik samt ett individuellt forskningsprojekt. De teoretiska delarna inom programmet ges huvudsakligen online, med kompletterande campusträffar/seminarier i Östersund. Programmet är ett samarbete mellan Avdelningen för hälsovetenskap (Idrottsvetenskapliga programmet) och forskningscentrumet Nationellt Vintersportcentrum (NVC). Vissa programmoment kan komma att förläggas till andra platser/orter, såsom NVC, Östersunds Skidstadion eller Åre Nationalarena.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, sjukgymnastik, medicin, biologi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sports Science