Jag har framförallt nytta av att kunna mer om forskning

Spara favorit

Berätta om ditt arbete!

Medan jag läste, arbetade jag både som sjukgymnast och som enhetschef på Länssjukhuset. Nu jobbar jag heltid som enhetschef för sjukgymnaster och kuratorer.

Hur har det fungerat att kombinera heltidsarbete med studier?

Jag fick göra en del av studierna på arbetstid, men det krävdes ändå många kvällar och helger. Hade fördelen att kunna diskutera många studieuppgifter med kollegor som är intresserade av folkhälsa.

Varför valde du en magisterutbildning?

Jag är intresserad av folkhälsa och fysisk aktivitet och har jobbat med det både privat och i yrkeslivet.

Vilken nytta har du i arbetslivet av dina studier? 

Jag har framförallt nytta av att kunna mer om forskning. Har lärt mig läsa artiklar och studier kritiskt. Det ger en bra grund att stå på den dagen hälso- och sjukvården blir mer inriktad på hälsa.

Vad tycker du om Mittuniversitetet? 

Jag är nöjd. Det var lätt att få kontakt och studierna var bra upplagda. Den internetbaserade plattformen fungerade mycket bra!