Kurser

Spara favorit

Inriktning folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsopsykologi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete/Självständigt arbete, 15 hp

Inriktning omvårdnad
Omvårdnad AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp
Valfria kurser, 15 hp
Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete/Självständigt arbete, 15 hp