Magisterutbildning i hälsovetenskap, 60 hp

Spara favorit

Hälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner, som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras.

Programmet har två inriktningar: folkhälsovetenskap och omvårdnad. Utbildningen inleds med tre gemensamma kurser. Därefter läser du som har valt inriktningen omvårdnad valfria kurser med relevans för utbildningen. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i teori och metod samt ämnesfördjupning inom valt område. Viss samverkan sker med Högskolan i Gävle. Kursutvecklingen stöttas av SNH (Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning).

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap eller omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap alternativt omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Public Health Science or Nursing Science.

Förledet Filosofie kan erhållas beroende på vilka kurser som ingår i tidigare grundexamen.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...