Gamla bildbanksbilder

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 120 hp

En utbildning inom folkhälsovetenskap gör dig attraktiv för alla delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja hälsan och förebygga ohälsa i befolkningen. Denna distansutbildning på halvfart, utan campusträffar, ger dig möjligheten att läsa folkhälsovetenskap på avancerad nivå utan att behöva flytta.

  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 50%
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2471

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta strategiskt med att främja en hållbar hälsoutveckling i befolkningen. Programmet ger dig en kvalificerad utbildning som leder fram till masterexamen inom huvudområdet folkhälsovetenskap.

I utbildningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att självständigt planera och genomföra utvecklings- och forskningsarbete utifrån jämlikhets- och hållbarhetsperspektiv. Du skall tillägna dig en fördjupad förståelse för hälsans bestämningsfaktorer med målsättningen att skapa en god och jämlik hälsa i befolkningen. Globala, nationella, regionala och lokala perspektiv ingår.

Genomgående ska du som student i programmet tillägna dig ett tvär- och mångvetenskapligt förhållningssätt till ämnets verksamhets- och forskningsfrågor. Du får även möjlighet att fördjupa din förmåga att självständigt arbeta utifrån ett systematiskt och etiskt förhållningssätt, med fokus på att styra och leda strategiskt folkhälsoarbete. Utbildningen ger dig också fördjupad kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder relevanta för forskning inom ämnet.

Kurserna ges på halvfart, vilket innebär att du måste reservera 20 timmar i veckan för studier.

Om du tidigare har läst kurser på avancerad nivå inom huvudområdet folkhälsovetenskap om minst 30 hp kan du ansöka om antagning till senare del av programmet. Ansökan görs via antagning.se och mer information finns på:
www.miun.se/utbildning/antagning/ansokan-om-antagning-till-senare-del-av-program/

Efter avslutad masterutbildning är du väl rustad för att möta det föränderliga samhällets folkhälsoutmaningar samt att styra och leda hållbara utvecklingsarbeten, såväl nationellt som internationellt. Masterutbildningen ger en god grund för fördjupade studier på forskarnivå.

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges på distans utan fysiska träffar på campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Onlinesammankomster kan förekomma. Programmet förutsätter tillgång till dator/platta med internetuppkoppling samt ett headset.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, omvårdnad, rehabiliteringsvetenskap eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga huvudområden, alternativt en lärarexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i något av dessa huvudområden.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
översatt till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Public Health Science

Förledet Filosofie kan ges beroende på innehåll i tidigare grundexamen

Efter utbildningen

Som folkhälsovetare arbetar du med att främja hälsa i befolkningen genom att utveckla insatser i olika komplexa miljöer. Efter utbildningen är du förberedd att möta samhällets behov av arbete med att främja hälsa och att förebygga ohälsa genom planering, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete. Du kan arbeta som folkhälsoplanerare, - samordnare, - strateg och - utredare inom ett brett arbetsfält; kommun, region, myndigheter, konsultföretag, frivilligorganisationer och internationellt biståndsarbete. Arbetsområdet är dock inte begränsat till ovanstående tjänstetitlar, utbildningen ger också goda förutsättningar att arbeta inom till exempel hållbarhetsområdet och Agenda 2030.

Arbetslivskontakt

I utbildningens olika ämneskurser tas upp hur olika former av folkhälsoarbete bedrivs i praktiken.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-10-01