Gamla bildbanksbilder

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 120 hp

Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 50%
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2471

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap inleds med samläsning med magisterprogrammet under två år vid halvfartsstudier. Samverkan sker med Högskolan i Gävle. Kursutvecklingen har stöttats av SNH (Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning).

Programmet tar upp olika aspekter av hälsa, folkhälsoarbete och hur folkhälsoarbete drivs på samhällsnivå samt vetenskapliga teorier och metoder.

Om du tidigare har läst kurser på avancerad nivå i huvudområdet folkhälsovetenskap om minst 30 hp kan du ansöka om antagning till senare del av programmet.
Ansökan görs via antagning.se och mer information finns på www.miun.se/utbildning/antagning/ansokan-om-antagning-till-senare-del-av-program/

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges på distans utan fysiska träffar på campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Onlinesammankomster kan förekomma. Programmet förutsätter tillgång till dator/platta med internetuppkoppling samt ett headset.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, omvårdnad, rehabiliteringsvetenskap eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga huvudområden, alternativt en lärarexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i något av dessa huvudområden.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
översatt till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Public Health Science

Förledet Filosofie kan ges beroende på innehåll i tidigare grundexamen

Efter utbildningen

Efter avslutat masterprogram i folkhälsovetenskap är du väl rustad att ansvara för och självständigt driva förändrings-, utvärderings- och utvecklingsarbete samt bidra till forskningsbaserad verksamhet inom folkhälsoområdet såväl nationellt som internationellt.

Arbetslivskontakt

I utbildningens olika ämneskurser tas upp hur olika former av folkhälsoarbete bedrivs i praktiken.

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller


Andra program som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-25