År 1 och 2
Folkhälsovetenskap AV, Hälsa och tillämpning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsopsykologi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete/Självständigt arbet, 15 hp

År 3 och 4
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapsteori, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Hälsopolitik och hälsoekonomi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete II/Självständigt arbete, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2018-10-16