År 1 och 2
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsa och hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Global hälsa, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp

År 3 och 4
Folkhälsovetenskap AV, Organisation och ledarskap i folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Socialepidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Hälsoekonomi och hälsosystem, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2018-10-16