Kurser

Spara favorit

År 1 och 2
Inriktning folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsopsykologi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete/Självständigt arbete, 15 hp

Inriktning omvårdnad
Omvårdnad AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp
Valfria fördjupningskurser, 15 hp
Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete/Självständigt arbete, 15 hp

År 3 och 4
Inriktning folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapsteori, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Hälsopolitik och hälsoekonomi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete II/Självständigt arbete, 15 hp

Inriktning omvårdnad
Omvårdnad AV, Vetenskapsteori, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi, 7,5 hp
Valfria fördjupningskurser, 22,5 hp, varav minst 7,5 hp på avancerad nivå
Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete II/Självständigt arbete, 15 hp