Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp

Spara favorit

Hälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras.

Masterutbildning i hälsovetenskap inleds med samläsning med magisterutbildningen under två år vid halvfartsstudier. Inriktning omvårdnad läser valfria fördjupningskurser som ska ha relevans för utbildningen. Viss samverkan sker med Högskolan i Gävle. Kursutvecklingen stöttas av SNH (Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning).

Sammankomster

En träff erbjuds vid kursstart.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap eller omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap alternativt omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (120 Credits) with a major in Public Health Science or Nursing Science.
Förledet Filosofie kan ges beroende på innehåll i tidigare examen (minst 30 hp i annat ämne inrättat vid Miun)

Efter utbildningen

Efter avslutad masterutbildning i hälsovetenskap är du väl rustad att ansvara för och självständigt driva förändrings-, utvärderings- och utvecklingsarbete samt bidra till forskningsbaserad verksamhet inom hälsoområdet såväl nationellt som internationellt.