Risk- och krishanteringsprogrammet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Det är viktigt att vi orkar arbeta hela vårt arbetsliv. Alla arbetsgivare har ett ansvar för sina anställdas hälsa, men de behöver hjälp för att skapa ett hälsosamt arbetsliv. När du studerar programmet Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet får du lära dig att främja hälsa, förebygga ohälsa och bedriva rehabilitering på bästa sätt. Utbildningen ger dig kunskap om arbetslivets förutsättningar för hälsa och rehabilitering från individ till organisations- och samhällsnivå. Arbetsmarknaden ser bra ut för våra utexaminerade studenter.

Höstterminen 2024

room Distans
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 50
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V4011

Sista anmälan: 15 april 2024

Om programmet

Utbildningen bygger på en tvärvetenskaplig grund som inkluderar rehabiliteringsvetenskap och hälsovetenskap. Hälso- och rehabiliteringsarbete kräver kunskap inom flera olika områden, exempelvis inom psykologi, sociologi, folkhälsovetenskap och juridik. Vi blandar föreläsningar och seminarier med egna studier och arbete i studiegrupp. Det finns möjligheter för dig som är intresserad av internationella utbyten.

I en uppföljning av utexaminerade studenter hade 80 procent fast anställning.

Undervisningens upplägg

Utbildningen bedrivs på distans, vilket innebär att all undervisning och kontakt med dina lärare och kurskamrater sker över internet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet Rehabiliteringsvetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Rehabilitation Science

Efter utbildningen

När du är klar med din utbildning har du goda kunskaper och förutsättningar för att arbeta med hälsofrågor och rehabilitering inom både offentlig och privat verksamhet. Våra utexaminerade studenter arbetar till exempel inom företagshälsovård, på personalavdelningar, arbetsförmedling och försäkringskassa. Flera studenter har också startat egen verksamhet. I en uppföljning av utexaminerade studenter svarade 80 procent att de hade fast anställning, 70 procent att utbildningen var avgörande för deras anställning och 80 procent att de trivdes bra eller mycket bra med sitt jobb.

Arbetslivskontakt

För att varva praktik och teori har du under delar av utbildningen kontakt med en referensarbetsplats. Du gör också en praktikperiod.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-11-30