Digitalisering och bra kommunikationsmöjligheter har gjort det möjligt att kunna sitta hemmavid

Daniel Burman

Bor: Storuman, Västerbottens län
Pluggar: Programmet för hälsa och rehabilitering, i arbetslivet
Studieort: Distans. 
Familj: Fru, två barn
Arbetar: Har haft möjlighet att kombinera studierna med helgarbete på en livsmedelsbutik. Nu under sista året har jag fått erbjudande att jobba som folkhälsosamordnare på Storumans kommun som jag har tackat ja till. Kombinerar detta jobb med studierna.

Vad var det som lockade dig att söka den här utbildningen?

Efter 15 roliga och intressanta år inom handels så kände jag att det var dags att pröva något annat. Utgick från mina intressen och mina styrkor. Efter det så sökte jag upp olika universitet för att se vad de erbjöd för distansutbildningar. Mittuniversitetet stack ut med flest distansutbildningar som passade mitt intresse. För mig var det ett krav att utbildningen var på distans eftersom jag varken ville eller hade möjlighet att flytta på grund av min familj.

Vad gjorde du innan du började studera?

Jag har jobbat i en livsmedelsbutik. Har alltid trivts med att arbeta inom service eftersom det har varit roligt och utmanande! Ett positivt bemötande visar sig på försäljningen, kundens intryck och deras upplevelse av butiken.

Hur är det att plugga på distans?

Det har gått över förväntan! Men det kräver att man har disciplin, bra självkänsla och att man kan prioritera bland uppgifter och eventuella jobb.

Digitalisering och bra kommunikationsmöjligheter har gjort det möjligt att kunna sitta hemmavid när vi haft föreläsningar. Har möjlighet att resa hållbart till träffarna i Sundsvall/Östersund med tåg och buss.

Genom att använda digitala kommunikationsmedel som facebook, messenger, adobe connect och moodle så har vår klass kunnat lösa de mesta av de utmaningarna. Det kan ha varit allt från tekniska problem med länkar, datorer som strulat, till uppgifter som har varit svåra att förstå. Genom att kunna använda Google Docs/Presentation så har vi kunnat sitta över hela Sverige och samarbetat med samma dokument/presentation i realtid. Vi har även haft tillgång till bibliotek i sökande efter relevanta artiklar. Dessa har kunnat användas i rapporter och hemtentamen.

Ni är ju på plats på Campus i Östersund eller Sundsvall ibland flera gånger i månaden, berätta om träffarna och tiden emellan.

Oftast har vi varit på plats en gång i månanden under tre dagar. Det har varit lärorikt, dels genom bra föreläsningar men framförallt alla reflektioner och åsikter från övriga klasskamrater. Jag personligen tycker det har varit mest givande eftersom klassen kommer från olika branscher med olika erfarenheter och inputs. Det är viktigt att vara en öppen och ta del av allas erfarenheter och åsikter, det lär man sig mycket av!

Alla studenter har en referensarbetsplats, kan du berätta om din.

Min studiegrupp hade valt Örnsköldsviks kommun som referensarbetsplats. Det var ett bra och uppskattat samarbete mellan vår studiegrupp och våra kontaktpersoner. Vår grupp hade fördelen att två personer bodde i Örnsköldsvik och agerade fysiska kontaktpersoner. Annars hade vi kontakt via mail och Skype, vilket också fungerade jättebra.

Vad tycker du är roligast med utbildningen?

Det roligaste med utbildningen är att träffas och att dela erfarenheter/kunskap tillsammans med studiekamraterna/lärarna. Känner att man får ny kunskap varje gång vi träffas. Åren i serviceyrket har gett mig erfarenhet att kunna ”sälja in” ett holistiskt hälsofrämjande tänk till organisationer/politiker/samhällsmedborgare i syfte att stärka folkhälsan på längre sikt!

Vad tror du att du gör om 5 år?

Svårt att säga! Mitt mål är att sprida kunskap om hur vi samhällsmedborgare ska få det bättre och orka jobba längre på ett hållbart sätt. Det finns ett liv efter yrkeslivet vilket gör att man måste tänka hälsofrämjande och hållbart hela vägen. Vägen till målet kommer förmodligen att se olika ut från år till år. Detta eftersom området kring folkhälsa är väldigt politiskt styrt. Sen påverkas det även av viljan/engagemang av ledarna i organisationer, om de villiga att driva frågan. Det blir en utmaning men den ser jag fram emot!

Sidan uppdaterades 2021-11-17