Det ger en enorm frihet att själv kunna bestämma över hur man vill förlägga ens studier

Elise Nordin

Bor: Härnösand
Pluggar: Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Studieort: Distans. 

Vad var det som lockade dig att söka den här utbildningen?

Innan jag sökte upplevde jag en hög uppmärksamhet kring sjukskrivningar i media vilket väckte ett intresse hos mig, dels varför människor blir sjukskrivna men även vad man kan göra för att bibehålla och öka hälsan i arbetslivet.

Vad gjorde du innan du började studera?

Jag har tidigare arbetat inom äldreomsorgen, som både kock och undersköterska

Hur är det att plugga på distans?

Det ger en enorm frihet att själv kunna bestämma över hur man vill förlägga ens studier. Det ställer dock krav på självdisciplin och förmågan att hitta en balans mellan fritid/privatliv och studier. 

Ni är ju på plats på Campus i Östersund eller Sundsvall ibland flera gånger i månaden, berätta om träffarna och tiden emellan.

Träffarna på Campus ger en känsla av studentlivet, vilket man kan sakna då man annars främst sitter hemma och studerar. De är väldigt trevligt och har möjliggjort för en fantastisk gemenskap i klassen och intressanta diskussioner. Vi har även haft grupparbeten i nästan varje kurs, vilket även bidragit till gemenskapen mellan träffarna.

Alla studenter har en referensarbetsplats, kan du berätta om din.

Där jag var så arbetade man med unga människor som stod långt ifrån arbetslivet. Tillsammans med individen arbetande man för att få alla delar i hens liv att fungera, allt ifrån sömn till att kunna arbetsträna. Det var en otroligt givande tid i verksamheten, kändes även bra då den kunskap man fått ifrån programmet stämde väl överens med hur arbetet utfördes i praktiken.

Vad tycker du är roligast med utbildningen?

Det är definitivt alla fantastiska människor jag träffat!

Vad tror du att du gör om 5 år?

Oj haha! Det finns så mycket att välja mellan men drömmen vore att arbeta hälsofrämjande med unga människor.

Sidan uppdaterades 2021-11-17