År 1
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering - en introduktion, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp,
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Psykologiska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Etiska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp


År 2
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv I 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet I, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Tillämpade studier, 15 hp


År 3
Rehabiliteringsvetenskap GR (B) Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp
- innehåller ett självständigt arbete om 15 hp