År 1
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering - en introduktion, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp,
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Psykologiska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Etiska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp

År 2
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv I 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet I, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Tillämpade studier, 15 hp

År 3
Rehabiliteringsvetenskap GR (B) Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp
Följande moment ingår:
Vetenskapsteori och metod 15 hp
Självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2016-08-05