Risk- och krishanteringsprogrammet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Det är viktigt att vi orkar arbeta hela vårt arbetsliv. Alla arbetsgivare har ett ansvar för sina anställdas hälsa, men de behöver hjälp för att skapa ett hälsosamt arbetsliv. När du studerar Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet får du lära dig att främja hälsa, förebygga ohälsa och bedriva rehabilitering på bästa sätt. Du får verktyg för att arbeta med både enskilda personer och förändringar i företag och organisationer. Arbetsmarknaden ser bra ut för våra utexaminerade studenter.

  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Obligatoriska träffar: Ja
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 50
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-N7091

Sista anmälan: 15 april 2020

Hälso- och rehabiliteringsarbete kräver kunskap inom flera olika områden. Därför är utbildningen mångvetenskaplig och innehåller bland annat psykologi, sociologi och juridik. Vi har en genomtänkt pedagogik som blandar föreläsningar och seminarier med egna studier och arbete i studiegrupp. Det finns stora möjligheter för dig som är intresserad av internationella utbyten.

I en uppföljning av utexaminerade studenter hade 80 procent fast anställning.

Sammankomster

Utbildningen bedrivs på distans, vilket innebär att den mesta undervisningen och kontakten med dina lärare och kurskamrater sker över internet. Vi har också fysiska träffar på universitetet. Vissa kurser har en eller två träffar per månad, ibland i Sundsvall och ibland i Östersund. Andra kurser går helt via länk eller webb. Flera av de fysiska träffarna är obligatoriska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet Rehabiliteringsvetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Rehabilitation Science

Efter utbildningen

När du är klar med din utbildning har du goda kunskaper och förutsättningar för att arbeta med hälsofrågor och rehabilitering inom både offentlig och privat verksamhet. Våra utexaminerade studenter arbetar till exempel inom företagshälsovård, på personalavdelningar, arbetsförmedling och försäkringskassa. Flera studenter har också startat egen verksamhet. I en uppföljning av utexaminerade studenter svarade 80 procent att de hade fast anställning, 70 procent att utbildningen var avgörande för deras anställning och 80 procent att de trivdes bra eller mycket bra med sitt jobb.

Arbetslivskontakt

För att varva praktik och teori har du under hela utbildningen kontakt med en referensarbetsplats. Du gör också en praktikperiod. Vissa examinationsuppgifter gör du utanför universitetet i det omgivande samhället.

Mittuniversitetet stack ut med flest distansutbildningar. För mig var det ett krav att utbildningen var på distans, jag varken kunde eller ville flytta på grund av min familj.

Daniel Burman
Läs hela intervjun med Daniel Burman

Jag är intresserad av varför människor blir sjukskrivna och vad man kan göra för att bibehålla och öka hälsan i arbetslivet.

Elise Nordin
Läs hela intervjun med Elise Nordin

Jättekul att få en chans att prata och umgås med andra som går i samma tankebanor.

Håkan Martinsson
Läs hela intervjun med Håkan Martinsson

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00