Kurser
Termin 1
Omvårdnad AV, Hälsa och livsvillkor under barn- och ungdomsåren, 15 hp (varav 9 hp verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och elevhälsa)

Termin 2
Omvårdnad AV, Omvårdnad inom barn- och ungdomspsykiatri och neonatologi , 7,5 hp (varav 4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning inom neonatologi)
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap inom barn- och ungdomspsykiatri och neonatologi, 7,5 hp

Termin 3
Omvårdnad AV, Omvårdnad inom Barnmedicin, -kirurgi, - ortopedi, 7,5 hp (varav 4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap inom Barnmedicin, -kirurgi, - ortopedi, 7,5 hp

Termin 4
Omvårdnad AV, Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp