Kurser

Spara favorit

Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - inriktning ambulanssjukvård, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Ambulanssjukvård, 15 hp
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - inriktning ambulanssjukvård, 15 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete/Självständigt arbete, 15 hp