Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Spara favorit

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad, medicin och teknik som krävs för yrket som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård ansvarar du för omvårdnad, bedömning och åtgärder av den sjuke/skadade patientens tillstånd och behov prehospitalt.

Utbildningen ger dig de fördjupade kunskaperna som krävs för yrket som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.

Sammankomster

Utbildningen sker ortsövergripande. Föreläsningar och träffar sker i Sundsvall cirka tio dagar och i Östersund cirka 25 dagar under utbildningstiden. Det vetenskapliga arbetet genomförs ortsoberoende med hjälp av video- och telefonkonferens, cirka sex dagar under utbildningstiden. Den verksamhetsförlagda utbildningen är i första hand förlagd till Västernorrlands och Jämtlands län. Antalet praktikplatser är begränsade.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Examen efter genomförda studier

Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Pre-hospital Emergency Care

Efter utbildningen

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnad och medicinsk behandling av patienter med akut sjukdom eller trauma såväl prehospitalt som under transport till eller mellan sjukhus.

Arbetslivskontakt

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom ambulansverksamhet, akutmottagningar, anestesiavdelningar och förlossningsavdelningar i första hand inom Västernorrlands och Region Jämtland Härjedalen.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...