Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska, 60 hp

Spara favorit

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad, medicin och teknik som krävs för ditt kommande yrke som specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård ansvarar du för omvårdnad samt observerar och bedömer vitala funktioner hos akut, svårt sjuka patienter i alla åldrar. Vid behov initierar och utför du självständigt medicinska åtgärder.

Utbildningen ger dig de fördjupade kunskaper som krävs för att jobba som specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Sammankomster

Utbildningen sker ortsövergripande. Undervisning sker mestadels på våra campus men också digitalt på vår plattform.
Föreläsningar och träffar sker i Sundsvall cirka 15 dagar och i Östersund cirka åtta dagar under utbildningstiden. Det vetenskapliga arbetet genomförs ortsoberoende med hjälp av video- och telefonkonferens, cirka sex dagar under utbildningstiden. Den verksamhetsförlagda utbildningen är i första hand förlagd till Västernorrlands och Jämtlands län. Antalet praktikplatser är begränsade.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Examen efter genomförda studier

Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivsjukvård
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Intensive Care

Efter utbildningen

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård kommer du att arbeta i högteknologiska miljöer, där egenskaper som flexibilitet, empati, krisbearbetning och förmåga att fatta snabba beslut är viktiga. Din huvudsakliga uppgift är att självständigt ansvara för att patienter med svikt av vitala organfunktioner får god omvårdnad och målinriktad medicinsk behandling ordinerad av läkare.

Arbetslivskontakt

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i första hand vid intensivvårdsavdelningar inom Västernorrlands landsting och Region Jämtland Härjedalen.