sjukvård, vård, säng, sköterska, sjukhus

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Som specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska väljer du ett självständigt, varierande yrke där du arbetar med hälsofrämjande omvårdnad och folkhälsa i ett mångkulturellt samhälle. Du blir en viktig länk i många individers och familjers dagliga liv. I distriktssköterskans arbete ingår att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Det finns idag en stor efterfrågan på distriktssköterskor inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Höstterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall/Östersund
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Antal platser: 30
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V7571

Sista anmälan: 15 mars 2024

Om programmet

Som distriktssköterska har du möjlighet att arbeta hälsofrämjande med människor i olika åldrar, med olika sjukdomstillstånd, socioekonomi- och kultur. Utbildningen erbjuder dig mångsidig kunskap för att adekvat kunna möta såväl förutsägbara som oförberedda, enkla eller komplexa situationer hos människor med olika sjukdomar, livssituationer och levnadsvanor. Utbildningen syftar till att ge dig en bred kunskapsbas i hälsofrämjande omvårdnad och folkhälsa, för att arbeta för en mer jämlik hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsinsatsen är 40 timmar per vecka.

Utbildningen till distriktssköterska omfattar 75 hp. I programmet ingår sex ordinarie samt två valbara kurser. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker i offentlig finansierad hälso- och sjukvård i Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, kommunernas hälso- och sjukvård alternativt hos privata vårdgivare. VFU genomförs under sammanlagt tolv veckor, tre veckor vardera inom barnhälsovård, skolhälsovård och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre. Bedömning sker via virtuella trepartssamtal där student, handledare och lärare deltar.

Som distriktssköterska är du både arbetsledare och administrativt ansvarig för vård och behandling.

Undervisningens upplägg

Distriktssköterskeutbildningen är en distansutbildning på helfart vilken innefattar såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Distansformen innebär att du gör den största delen av dina studier hemma. Om studieorten är annan än Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen kan verksamhetsförlagd utbildning om möjligt utföras på hemorten. Utbildningen genomförs med stöd av ett internetbaserat konferenssystem, med cirka åtta fysiska alternativt virtuella obligatoriska träffar per termin.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 2 år. Max 10 år kan medräknas. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Examen efter genomförda studier

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Primary Health Care

samt

Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master of Science with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Som distriktssköterska kan du arbeta inom många verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel barn- och skolhälsovård, mottagningsverksamhet och hemsjukvård.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-11-30