TERMIN 1
Kurserna läses parallellt.
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Kurserna läses parallellt.
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning vuxnas hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning vuxnas hälsa och ohälsa, 7,5 hp

TERMIN 2
Kurser inom valbara inriktningar läses parallellt.

Valbar inriktning 1
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Valbar inriktning 2
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Kurserna läses parallellt.
Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 15 hp (påbörjas VT och fortsätter HT)
Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 15 hp (påbörjas VT och fortsätter HT)

TERMIN 3
Kurserna läses parallellt.
Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 15 hp (fortsättning på kurs som påbörjats under VT)
Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 15 hp (fortsättning på kurs som påbörjats under VT)

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.