Kurser

Spara favorit

Innehåll
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning mot folkhälsoarbete, 22,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med specifik omvårdnad, 30 hp
Omvårdnad AV, Palliativ hemsjukvård, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete 15 hp