TERMIN 1
Omvårdnad AV, Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomars hälsa och ohälsa I, 6,5 hp
Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomars hälsa och ohälsa II, 9 hp (VFU)
Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxnas hälsa och ohälsa I, 7,0 hp
Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxnas hälsa och ohälsa II, 9 hp (VFU)

TERMIN 2
Valbar inriktning 1
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap och hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot psykisk hälsa och ohälsa, 6,0 hp

Valbar inriktning 2
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap och hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot äldres hälsa och ohälsa, 6,0 hp

Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 15 hp

TERMIN 3
Kursen kan läsas på hel eller halvfart.
Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2016-08-05