Psykolog i samtal med patient

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

En utbildning för dig som är sjuksköterska och som vill arbeta inom psykiatrisk vård i dess olika verksamhetsformer. Utbildningen ger både yrkesfördjupning och bredd inom specialområdet psykiatrisk vård och omsorg som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiska störningar.

  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 25
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-O2210

Sista anmälan: 15 september 2021

Utbildningen till specialistsjuksköterska inom psykiatrin bedrivs som distansutbildning och omfattar två års deltidsstudier. Undervisningen koncentreras till vissa studieveckor i Sundsvall. Övriga veckor bedrivs studierna i form av enskilt arbete eller i studiegrupp med stöd av studiehandledning. I programmet ingår 45 hp teoretiska studier som innehåller psykiatri och psykiatrisk omvårdnad samt ett vetenskapligt arbete i psykiatrisk omvårdnad. 15 hp består av verksamhetsförlagd utbildning.

Sammankomster

Två till tre sammankomster per 7,5 hp på utbildningsorten.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 hp inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval

Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Max 10 år kan medräknas. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte

Examen efter genomförda studier

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Mental Health Care

utbildningen leder också till en
Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master of Science with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta självständigt inom öppen eller sluten psykiatrisk vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av hälsofrämjande arbete och individuell omvårdnad. Du ansvarar för omvårdnaden, medverkar vid undersökningar och behandlingar, undervisar patienter och närstående samt handleder och undervisar medarbetare och studenter. I ditt arbete ska du kunna följa och medverka i forskning, men också initiera, bedriva och leda utvecklingsarbete.

Kontakt

Greta med gäster

Greta med gäster

Se vårt webbinarie med journaliststudenten Greta som programledare. Intervjuer med studenter i studion, frågelåda, hiss eller diss, korta filmklipp och frågestund med studievägledare. Missa inte!

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-05-23