Kurser

Spara favorit

Termin 1.
Omvårdnad AV, Specifik psykiatrisk omvårdnad, 12 hp
Medicinsk vetenskap AV, Psykiatri 3 hp (av 7,5 hp, fortsätter termin 2).
Medicinsk vetenskap AV, Psykiatri 4,5 hp (av 7,5 hp)
Omvårdnad AV, Hälsa och rehabilitering inom öppna vårdformer 10,5 hp

Termin 2
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning psykiatri, 15 hp
Omvårdnad AV, Självständigt vetenskapligt arbete, 15 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.