Termin 1
Omvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad I, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Psykiatri, 7,5 hp.

Termin 2
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning I, inriktning psykiatri, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad II, 7,5 hp

Termin 3
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning II, inriktning psykiatri, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad III, 7,5 hp

Termin 4
Omvårdnad AV, Självständigt arbete, 15 hp