Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Spara favorit

En utbildning för dig som är sjuksköterska och som vill arbeta inom psykiatrisk vård i dess olika verksamhetsformer. Utbildningen ger både yrkesfördjupning och bredd inom specialområdet psykiatrisk vård och omsorg som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiska störningar.

Utbildningen till specialistsjuksköterska inom psykiatrin bedrivs som distansutbildning och omfattar två års deltidsstudier. Undervisningen koncentreras till vissa studieveckor i Sundsvall. Övriga veckor bedrivs studierna i form av enskilt arbete eller i studiegrupp med stöd av studiehandledning. I programmet ingår 45 hp teoretiska studier som innehåller psykiatri, psykiatrisk omvårdnad, hälsa och rehabilitering, samt ett vetenskapligt arbete i psykiatrisk omvårdnad. 15 hp består av verksamhetsförlagd utbildning.

Sammankomster

Cirka fyra sammankomster per 7,5 hp på utbildningsorten.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 hp inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval

Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Max 10 år kan medräknas. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte

Examen efter genomförda studier

Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Mental Health Care

utbildningen leder också till en
Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master of Science with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta självständigt inom öppen eller sluten psykiatrisk vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av hälsofrämjande arbete och rehabilitering. Du ansvarar för omvårdnaden, medverkar vid undersökningar och behandlingar, undervisar patienter och närstående samt handleder och undervisar medarbetare och studenter. I ditt arbete ska du kunna följa, utnyttja och medverka i forskning, men också initiera, bedriva och leda utvecklingsarbete.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...