År 1, Människan, hälsa och ohälsa
År 2, Människan vid ohälsa och sjukdom
År 3, Människan vid ohälsa och sjukdom i komplicerade vårdsituationer

År 1 - Människan, hälsa och ohälsa, 60 hp
Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, 15 hp
Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5hp
Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Allmän hälso- och sjukvård I (VFU), 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa II, 7,5 hp

År 2 - Människan vid ohälsa och sjukdom, 60 hp
Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Information och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård II, (VFU), 15 hp
Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom III, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III, 7,5 hp

År 3 - Människan vid ohälsa och sjukdom i komplicerade vårdsituationer, 60 hp
Omvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård, III (VFU), 15 hp
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp (61 - 75 hp)
Omvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp (76 - 90 hp)
Omvårdnad GR (C), Allmän hälso- och sjukvård, IV (VFU), 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-02-07