PageType: FaqCategoryPage

Vilken lön får jag?

Får jag betalt under lov och ledigheter?

Ska jag skatta på lönen?

Vad händer om jag blir sjuk?

Vilka är villkoren för mig när jag har tagit examen?

Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden?

Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön?

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

Vad händer om jag säger upp min anställning?

Måste jag söka utbildningen och anställningen separat?

Jag som redan arbetar som lärare i kommunen, ska jag ändå söka en tjänst?

När kan jag söka?

Hur görs urvalet till utbildningen?

Vad innebär 50 % lärartjänst i kombination med studietakt på 75 %?

När får jag antagningsbesked från Mittuniversitetet?

När får jag besked om anställning?

När börjar utbildningen/anställningen?