Det är lätt att få snabb feedback på sina funderingar

Anna Rehnfors

Kommer ifrån: Östersund
Pluggar: Masterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling
Studieort: Distans

Vad gjorde du innan du började studera?

Jag har arbetat inom förskola och skola sedan 1989. Började som barnskötare, läste sedan vidare på Mittuniversitetet till förskollärare. Och nu masterprogrammet.

Varför har du valt masterprogrammet?

Jag vill utvecklas och gå vidare i min karriär. Att få möjlighet att påverka både min egen karriär och mitt arbetsområde är viktigt för mig.

Vad tycker du om att plugga på distans?

Distansstudier tilltalar mig som även arbetar. Det är lätt att få snabb feedback på sina funderingar. Träffarna är givande, man får nära kontakt med lärare och studiekamrater.

Hur ser en typisk studievecka ut?

Mina studier sker på kvällar och helger. Läser och reflekterar över litteraturen, diskuterar med studiekamrater på FC (First class) och arbetar med mina uppgifter.

Vad gör du om fem år?

Då har jag en chefsposition inom kommunen och arbetar med förbättring av förskolan och skolan. Jag vill gärna fortsätta arbeta med de yngre barnen speciellt.