Filmintervjuer

Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet är en välrenommerad och etablerad utbildning med stort kontaktnät både i Sverige och i världen. Från ht 2011 erbjuder vi ett nytt, samlat socionomprogram som tar tillvara det bästa från våra två tidigare utbildningar. Vi behåller en profil med interkulturella och internationella perspektiv, men stärker också upp innehållet i det som brukar kallas "klassisk" socionomutbildning.

Hör vad några av våra tidigare studenter gör idag och inspireras till ett
spännande och omväxlande jobb. Som socionom kan du välja att arbeta inom ett brett fält, i en växande bransch.

Film om Socionomutbildningen på Mittuniversitetet

Att vara socionomstudent på Mittuniversitetet

Efter utbildningen: Terapeut och samordnare

Efter utbildningen: Socialsekreterare

Efter utbildningen: Kommunal drogsamordnare

Efter utbildningen: Flyktingmottagare

Efter utbildningen: Verksamhetsledare